Er wordt al genoeg getreuzeld! 

Word lid van SchaatsMekka!

Lid worden van de Open Nationale Schaatbond -kortweg SchaatsMekka- kan veel voordelen hebben?

 • Het is gratis.
 • Het lidmaatschap is met terugwerkende kracht en voor het leven.
 • Je geboortedatum is gelijk aan de datum ingang lidmaatschap.
 • Je hoeft niet zelf te kunnen schaatsen.

Waarom nog langer treuzelen? Beslis nu en wordt lid van SchaatsMekka. Klik hier!

 

Het Verenigingsleven

Om het verenigingsleven binnen Schaatsmekka in goede banen te leiden, is een reglement gemaakt en zijn er enkele gedragsregels opgesteld. Op deze pagina lees je er alles over.

In Goede Banen

De Open Nederlandse Schaatsbond, verder te noemen SchaatsMekka, verklaart hierbij dat de onderstaande bepalingen deel uitmaken van het Reglement zoals dit is gedeponeerd.
 

    BONDSREGLEMENT

  • SchaatsMekka streeft naar een open nationale en toekomstgerichte schaatscultuur, vanuit een internationaal historisch perspectief .
  • Elke (daadkrachtige) gelijkenis of overeenkomst, verbandhoudend met opvattingen, personen, organisaties, instellingen of overheidsorganen, berust op louter toeval.

   Werkwijze
  • SchaatsMekka behoudt zich het recht voor een tender uit te schrijven.

   Lidmaatschap
  • Het lidmaatschap van SchaatsMekka is gratis.
  • Aan het lidmaatschap van SchaatsMekka kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het lidmaatschap geldt met terugwerkende kracht voor de rest van het leven en kan dus niet worden opgezegd. De geboortedatum is gelijk aan de datum ingang lidmaatschap.

   Organisatie
  • SchaatsMekka kan zichzelf opheffen en weer opnieuw oprichten.
  • SchaatsMekka streeft naar een voor alle partijen gezond exploitatiemodel.

   Giften
  • SchaatsMekka accepteert giften van leden, bedrijven en particulieren. Hiervoor gelden geen beperkingen.
  • SchaatsMekka accepteert alleen giften van de overheid als deze meer bedragen dan 106 miljoen ineens. SchaatsMekka behoudt zich het recht voor om dit bedrag bij te stellen. Zowel tussentijds als/of/en achteraf.

   Ledenorgaan
  • SchaatsMekka onderhoudt op internet een online schaatsportaal: “Historische bespiegelingen op glad ijs”.

   Overig
  • SchaatsMekka kan dit reglement op elk gewenst moment wijzigen of buiten werking verklaren als de omstandigheden hiertoe nopen.
  • Voor zaken die niet in dit reglement zijn opgenomen beslist SchaatsMekka.

 

Spelregels reageren

Zowel leden als niet-leden mogen reacties plaatsen bij nieuwsberichten. Overeenkomstig de sportieve Friese traditie geldt hiervoor de volgende spelregel: speel alleen op de bal en nooit op de man/vrouw. Grof en beledigend taalgebruik is ook verboden. SchaatsMekka kan reacties verwijderen. Als je het hier niet mee eens bent kun je geen reacties plaatsen.

"...Een persoonlijk record is een kwestie van tijd..."
SchaatsMekka is voor het schaatsen! | @schaatsmekka | #schaatsmekka | info(at)schaatsmekka(dot)nl